Medewerkers in hun kracht

We vinden de ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk. Daarom investeren we in mensen en in performance management.

In 2023 is weer flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Doel is te komen tot meer autonomie, veerkracht en een betere samenwerking binnen en tussen de verschillende teams, onze zogenaamde Krachtige Teams. Dit doen we, omdat de RvA sterke teams nodig heeft om haar ambities waar te maken.

Performance management

Eén van de thema’s was de wisselwerking tussen de Krachtige Teams en het MT. Van de Krachtige Teams wordt een gerichte bijdrage verwacht aan de realisatie van de strategische doelstellingen. Dit gebeurt onder de noemer Performance management. Vanuit dit concept worden individuele ontwikkeldoelstellingen en teamdoelstellingen geformuleerd die een leidraad vormen in het dagelijks werk. Met deze performance management cyclus zijn we een nieuwe weg ingeslagen die past bij onze organisatiefilosofie en het werken met Krachtige Teams.

In de Krachtige Teams beleggen we meer eigenaarschap bij de collega’s en in het team. We leggen de regie op de persoonlijke ontwikkeling in werkverband bij de mensen zelf. Door een nadrukkelijke koppeling met de strategie vergroot het bewustzijn in de totale context en met name op het gebied van de bedrijfsvoering. Merkbaar is een toename van nieuwe creatieve ideeën die  bijdragen aan de organisatiedoelstellingen van de RvA.

Medewerkersonderzoek

Eind 2022 heeft een medewerkersonderzoek plaatsgevonden. Met een respons van 87% gaf dit onderzoek een goed beeld van hoe de medewerkers hun werkzaamheden en het werken bij de RvA beleven. In 2023 zijn het MT en bestuur met de Krachtige Teams in gesprek gegaan over de uitkomsten van het onderzoek.

De beleefde werkdruk is één van de belangrijkste topics. Ook de ‘open en eerlijke communicatie’ en de ‘rol en bevoegdheden van de Krachtige Teams’ worden belangrijk gevonden. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met alle Krachtige Teams over sociale en psychologische veiligheid binnen de teams en binnen de RvA. Een ervaren trainer heeft dit begeleid.

Arbeidsmarkt

In 2023 zijn veel vacatures ingevuld. De RvA heeft 12 nieuwe collega’s aangenomen. Daarnaast zijn 12 mensen tijdelijk ingehuurd voor de verschillende strategische programma’s als Informatiegestuurd Werken (IGW) en ter vervanging bij ziekte.

Vanwege doorlopende vacatures heeft het MT in 2023 besloten om structureel twee fte vrij te maken om de onderbezetting op de afdeling Operations beter te kunnen opvangen. Op deze afdeling zijn in 2023 tien mensen naar een baan buiten de RvA vertrokken; dat is bijna één derde van de Operations-teams en dit zorgt voor frictie. In totaal verlieten 17 mensen de RvA.

Eind 2023 waren er bij de RvA 109 medewerkers in vaste dienst (gemiddeld 2023: 97 fte). Van de 109 medewerkers die eind 2023 in dienst waren, zijn 72 vrouw en 37 man. De gemiddelde leeftijd van de mannen is 52 jaar en van de vrouwen 44 jaar. Daarnaast is er een pool van circa 30 externe gecontracteerde lead assessoren en circa 530 externe technical assessoren en technical experts uit het werkveld.

Binding tussen interne en externe medewerkers

Voor de technical assessoren en technical experts van de ISO 17025 heeft de RvA in 2023 twee bijeenkomsten met medewerkers van de RvA georganiseerd. Doel is om meer binding te realiseren tussen de technical assessoren en technical experts en de medewerkers van de RvA.

De bijeenkomsten zijn goed bezocht. Naast technisch inhoudelijke onderwerpen hebben we gesproken over de RvA-strategie en ‘klanten helpen leren’.

Ondernemingsraad

Begin 2023 is een nieuw samengestelde Ondernemingsraad van start gegaan. De relatie tussen de Ondernemingsraad en de bestuurder kenmerkte zich in 2023 door een open dialoog en goede samenwerking.

De Ondernemingsraad was het afgelopen jaar betrokken bij bovenstaande HR-onderwerpen en is uitgebreid meegenomen in onderwerpen, zoals de implementatie van de strategie en de afschaffing van de regeling voor de verplichte collectieve vrije dag in het voorjaar.

Het bestuur bedankt alle OR-leden voor hun inzet.

Onze medewerkers

groups
0

medewerkers in loondienst

person_add
0

externe lead assessoren

person_add
0

externe deskundigen

Interessante artikelen