Terugblik RvT en RvB

Door het oog van het bestuur

Terugblik van de raad van toezicht

Yvonne van Rooy

2023 was een roerig jaar. Met conflicten en crises, nationaal en internationaal en dat heeft direct effecten voor het economisch verkeer. Tegen die achtergrond met onzekerheden is een robuust en toekomstgericht kwaliteitssysteem van groot belang. Daaraan heeft de RvA een waardevolle bijdrage geleverd, bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering en duurzaamheid. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het dagelijkse werk voor onze klanten blijft doorgaan om bij te dragen aan het vertrouwen in producten en diensten in onze samenleving.

Een duurzame en digitale transformatie is een complex proces. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijk. De RvA doet dit met kleine stapjes en in goede dialoog met stakeholders als de medewerkers, klanten en het beleidsministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De raad van toezicht is in elke vergadering geïnformeerd over de voortgang van de ingezette verandertrajecten en stelt zich daarbij op als een kritisch klankbord. We zijn blij met de herbenoeming van beide bestuurders op 22 juni 2023 voor een termijn van vier jaar. Ook is er veel waardering voor de open en constructieve gesprekken die wij met de in 2023 nieuw samengestelde Ondernemingsraad van de RvA konden voeren. De raad van toezicht ziet 2024 met vertrouwen tegemoet.

Yvonne van Rooy
Voorzitter raad van toezicht

Terugblik van de raad van bestuur

Roeland Nieuweboer en Joep de Haas

De voortdurende oorlog in Oekraïne, de aanslagen in Israël en de vergeldingsacties in Gaza; 2023 was een jaar van grote nieuwsfeiten. Het jaar waarin de bevolking van India groter is dan die van China. De aanloop van de presidentsverkiezingen in de VS. De kroning van Charles III in het Verenigd Koninkrijk. Ook viel het kabinet. De uitkomsten van de daaropvolgende verkiezingen blijken een flinke uitdaging voor het te vormen nieuwe kabinet. Ook was er kleiner nieuws en leed, zoals de dassen die het treinverkeer in Nederland stil legden.

Onzekerheden lijken hiermee een constante te worden. Een gegeven waarmee we moeten leren leven in dit land met – nog steeds – een grote welvaart. De vraag is in welke mate we bereid zijn tot risicoadaptie.

Uiteindelijk is 2023 een goed jaar geweest voor de RvA, omdat het een jaar was waar we met alle collega’s veel hebben gerealiseerd. Met elkaar hebben we hard gewerkt aan het bedienen van onze klanten en het verbeteren van diverse werkprocessen. Daarmee droegen we bij aan de gerichte realisatie van onze strategische doelstellingen. Als stichting (zonder winstoogmerk) is de uitkomst in financiële zin een licht negatief resultaat. 2023 was ook een jaar waarin duidelijk werd dat een bepaalde omvang van doorstroom van personeel een vast gegeven is. Het bestuur bedankt het HR-team voor de slagvaardige werving van nieuwe collega’s én alle collega’s voor de extra inzet, het bijspringen waar nodig en het inwerken van nieuwe collega’s.

Roeland Nieuweboer
Joep de Haas
Raad van bestuur

Interessante artikelen