Vertrouwelijkheids-privacyverklaring

RvA Vertrouwelijkheids-privacyverklaring

De Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) verwerkt bedrijfsvertrouwelijke informatie en persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar bij wet toegekende taak; het accrediteren van organisaties die certificeren, inspecteren en testen. De RvA acht informatieveiligheid voor haar klanten van groot belang en heeft een wettelijke verantwoordelijkheid om uw informatie vertrouwelijk te behandelen. In deze verklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en de gegevens van uw organisatie.