Ons werk voor klanten

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen, ontwikkelt de RvA zich continu. Van accreditatie tegen nieuwe normen en nieuwe samenwerkingen om sterk de toekomst tegemoet te zien tot pilots met klanten om onze dienstverlening en wijze van beoordelen te optimaliseren en gewaardeerde klanttrainingen om vertrouwd te raken met de RvA.

Betrouwbaarheid claims in EN-ISO/IEC 17029

In 2023 is de eerste accreditatie voor de nieuwe norm EN-ISO/IEC 17029 uitgereikt. Met deze norm is het mogelijk voor organisaties om te worden geaccrediteerd voor validatie- en verificatieactiviteiten die gaan over de betrouwbaarheid van informatie die is vastgelegd in claims of uitspraken. Denk bijvoorbeeld aan claims of uitspraken in rapporten of verklaringen over energiebesparing, CO2-emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, een footprint of een algemene verklaring over de eigenschappen die een product heeft. De 17029 norm speelt momenteel een grote rol bij het EU-Emission Trading System (EU-ETS). Deze norm gaat ook een rol spelen bij het reduceren van emissies in de scheepvaart. Momenteel is dat nog geen harde verplichting.

Verificatie van broeikasgassen in EN-ISO/IEC 17029

Eind 2023 zijn alle afgegeven accreditaties voor de verificatie van broeikasgassen overgegaan naar de EN-ISO/IEC 17029. De RvA is ondertekenaar van de Multilaterale overeenkomst van EA voor deze norm. Een mogelijk nieuw werkgebied voor de EN-ISO/IEC 17029 is de verificatie van milieujaarrapportages volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese regeling is in 2023 gepubliceerd en biedt de mogelijkheid voor lidstaten om accreditatie van verificatie-instellingen mogelijk te maken. De RvA is in contact met diverse partijen, waaronder het ministerie van Financiën en het eigen ministerie vanEZK, om deze optie voor Independent Assurances Services Providers (certificerende instellingen) in Nederland mogelijk te maken.

Pilot norm voor biobanken

In 2023 is er ook hard gewerkt aan de ontwikkeling voor de accreditatie van biobanken. Biobanken zijn er voor de opslag van biologisch materiaal en van groot belang voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer gegevens en materiaal beschikbaar zijn, hoe beter er onderzoek kan worden gedaan. Drie instellingen nemen deel aan de pilot en zijn in de voorbereidende fase voor de accreditatiebeoordeling. Inmiddels hebben een training en workshops van deskundigen plaatsgevonden. Vanuit EA en ILAC is de Multilaterale overeenkomst voor de biobanken opgezet, waar de RvA zich voor kan aanmelden na het verlenen van de eerste accreditatie.

Cyber security norm ISO 62443

De oproep voor de ontwikkeling van accreditatie voor de industriële cybersecuritynorm ISO 62443 uit 2022 heeft geleid tot een ontwikkelproject voor een tweetal instellingen. Deze industriële cybersecuritynorm beschermt vitale processen en infrastructuur tegen (digitale) dreigingen en is een verbijzondering van de ISO 27001. Dit ontwikkelproject is door de RvA in 2023 gestart en is nog in uitvoering; de certificerende instellingen hebben meer tijd nodig om hun aanvraag tot accreditatie goed in orde te hebben. We vermoeden dat er al meer met deze norm wordt gewerkt, maar nog niet onder accreditatie.

Samenwerking met RDI voor Cyber Security Act

Met de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het gezamenlijk uitvoeren van beoordelingen in het kader van de Cyber Security Act (CSA). Eind 2023 is het eerste schema door de Europese Commissie vastgelegd in een Implementing Act. De beoordelingen van XXXXX worden in 2024 uitgevoerd. ENISA, de EU Agency for Cybersecurity heeft een centrale rol gekregen in het ‘certification framework’ door de technische basis voor certificering voor te bereiden. De RvA heeft hieraan meegewerkt via de EA.

Nieuwe normversies ISO 15189:2022 en ISO 17043:2023

Voor de ISO 15189:2022 voor medische laboratoria en de ISO 17043:2023 voor organisatoren van ringonderzoeken zijn nieuwe versies van de accreditatienormen verschenen. In 2023 heeft de RvA de transitieprojecten opgezet voor deze normen, de betreffende instellingen zijn geïnformeerd en beoordelaars zijn getraind op het toepassen van de nieuwe normen. De transitie voor de 15189 loopt tot eind 2025, die van de 17043 tot eind mei 2026. Aanvankelijk waren er problemen op EU-niveau met de harmonisatie van de normen, deze zijn begin 2024 deels opgelost. De RvA heeft vertrouwen in een goed verloop.

Pilot aangekondigde uitbreidingsaanvragen

Al langer maken klanten hun wens kenbaar aan de RvA voor een kortere doorlooptijd van uitbreidingsaanvragen, ter uitbreiding van hun ‘scope’. Hun belang voor een kortere ‘time to market’ is groot, omdat hun directe klanten erom vragen. De RvA neemt deze wens serieus en heeft daarom actie ondernomen. In 2019 en 2020 is gewerkt aan het verkorten van de doorlooptijden en in 2023 zijn collega’s bij de afdeling Operations aan de slag gegaan met een hele nieuwe aanpak in de vorm van een pilot, in samenwerking met een drietal klanten. Doel is om de afhandeling te versnellen en het verwachtingsmanagement te verbeteren door vooraf beoordelaarscapaciteit te reserveren. Dit is niet vrijblijvend voor de klant; deze committeert zich daarmee aan een tijdige aanlevering van de benodigde documenten. We zien dat deze aanpak leidt tot een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd. In 2023 voert het projectteam een grotere pilot uit met meerdere klanten. Als deze pilot slaagt, wordt de nieuwe werkwijze geïmplementeerd en beschikbaar gemaakt voor alle klanten.

Met nieuwe producten en diensten willen we dat accreditatie waardevol is en blijft voor onze klanten. Het versterkt hun positie in de markt. (Roeland Nieuweboer)”

Wegwijs-trainingen

De RvA heeft in 2023 de ‘Wegwijs’-trainingen voor klanten voortgezet. Tijdens deze trainingen maken nieuwe klanten en nieuwe collega’s van bestaande klanten kennis met de RvA. Met deze bijeenkomsten willen we bereiken dat klanten begrijpen wat de rol en de aanpak is van de RvA en dat ze zich vertrouwd voelen met de RvA. We zien dat de komst naar ons kantoor merkbaar drempelverlagend werkt. De klant neemt gemakkelijker contact met ons op. In totaal zijn in 2023 zes trainingen georganiseerd. Vijf sessies voor medewerkers van bestaande klanten en één voor medewerkers van nieuwe klanten. De training wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen, ontwikkelt de RvA zich continu. Van accreditatie tegen nieuwe normen en nieuwe samenwerkingen om sterk de toekomst tegemoet te zien tot pilots met klanten om onze dienstverlening en wijze van beoordelen te optimaliseren en gewaardeerde klanttrainingen om vertrouwd te raken met de RvA.

Met vertrouwen verbeteren

Met vertrouwen verbeteren

Met vertrouwen verbeteren

Titel van de tekst

Subkop van deze tekst

De RvA werkt bewust vanuit haar missie en visie: vertrouwen uitspreken. Iedereen binnen de RvA raakt daar meer en meer van doordrongen. Al eerder zijn we gestart met het vergroten van de autonomie, veerkracht en samenwerking van de verschillende interne teams, onder de noemer ‘Krachtige Teams’. Dit omdat de RvA ambitieus is en alle collega’s nodig heeft om haar ambities te verwezenlijken. Dat wil niet zeggen dat alles perfect verloopt. Soms is het twee stappen vooruit en één achteruit; mensen vertrekken, we hebben zelf ook nog veel te leren in de uitvoering van projecten en soms worden we verrast door een partner of leverancier. Met de lancering van de Krachtige Teams willen wij illustreren dat een grotere autonomie van collega’s een voorwaarde is als we onze klantgerichtheid willen vergroten. We boeken daarin ook vooruitgang, zo blijkt uit de cijfers die wij presenteren in dit publieksverslag. Doorloop- en aanvraagtijden worden namelijk nog steeds korter. En om dat zo te houden, hebben wij u als klant daar soms hard bij nodig.

Subknop van deze tekst

groups
0

medewerkers in loondienst

person_add
0

nieuwe medewerkers

translate
0

medewerkers in loondienst

Aantal verleende accreditaties in 2022

0

Nederland

0

Rest van Europa

0

Rest van de wereld

Samenwerking met RDI voor Cyber Security Act

Met de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het gezamenlijk uitvoeren van beoordelingen in het kader van de Cyber Security Act (CSA). Eind 2023 is het eerste schema door de Europese Commissie vastgelegd in een Implementing Act. De beoordelingen van XXXXX worden in 2024 uitgevoerd. ENISA, de EU Agency for Cybersecurity heeft een centrale rol gekregen in het ‘certification framework’ door de technische basis voor certificering voor te bereiden. De RvA heeft hieraan meegewerkt via de EA.

Subkop van deze tekst
check

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

check

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

check

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Titel van de tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Interessante artikelen