Colofon

Publieksverslag 2023

Copyright
Raad voor Accreditatie 2024

Tekst en eindredactie
Raad voor Accreditatie

Interviews
Taalwerkplaats, Heidi Aalbrecht

Fotografie
Istockphoto
Kees Smits Fotografie

Met speciale dank aan Marijke Paalvast, Heinrich Winter, Nic Hendriks, de RvB, de RvT en de medewerkers van de RvA voor hun bijdrage aan het RvA publieksverslag 2023.