Vooruit met digitalisering

De RvA wil met de juiste informatie de juiste beoordelingen uitvoeren. Daarom hebben wij, met steun van het ministerie van EZK, het programma  Informatiegestuurd Werken opgezet.

Om richting te geven aan het programma Informatiegestuurd Werken, heeft de RvA een werk-visie opgesteld. Deze luidt als volgt: ‘We zetten ons ervoor in om met de juiste informatie transparanter en beter onderbouwd risico gestuurd te beoordelen. Dat stelt ons in staat accreditatiebesluiten te nemen, zodanig dat voor alle stakeholders de waarde van accreditatie relevant is en blijft en wij tegelijkertijd een betere en nieuwe dienstverlening leveren’.

Met deze werk-visie zetten we de kern neer van wat Informatiegestuurd Werken moet gaan betekenen voor de RvA.

“We willen het werk van onze klanten in verschillende fasen kunnen monitoren, bijsturen en voorspellen”

Programma Informatiegestuurd Werken

In 2023 is veel aandacht besteed aan een vernieuwende programma-opzet, de voorlichting van collega’s en het formuleren van de genoemde visie.

In de eerste fase van het programma hebben we de technische infrastructuur, de data-architectuur met bijbehorende data-governance en de ontsluiting van de interne data naar een datawarehouse gerealiseerd.

Uiteindelijk willen we in verschillende fasen de inhoud van het dagelijks werk bij onze klanten beter kunnen monitoren, bijsturen en uiteindelijk ‘voorspellen’. Met de hulp van experts worden daarvoor nu de eerste stappen gezet.

Processen verbeteren

Naast onze focus op de techniek hebben we veel oog voor de veranderingen die Informatiegestuurd Werken met zich meebrengt. We voorzien een grote impact op het dagelijks werk bij de RvA en op de relatie met onze klanten. Eén van de doelstellingen die we willen bereiken, is de harmonisatie binnen het beoordelingsproces. Daarvoor is eind 2023 een project opgestart.

Ook zijn we de digitalisering van ons primaire proces aan het bewerkstelligen. Dit is een belangrijke voorwaarde en de basis voor het Informatiegestuurd Werken. De Prisma aanvraagtool werkt goed, de Prisma rapportagetool is gerealiseerd en zit in de fase van verfijning en de Prisma planningstool wordt verder verbeterd.

Binnen de RvA is er een sterk bewustzijn omtrent informatiebeveiliging. Het is een onderwerp dat continu aandacht, vernieuwing van beleid en maatregelen nodig heeft. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid is een belangrijke leidraad en biedt bovendien tooling voor audits.

Interessante artikelen