De strategische update

In 2023 vond een tussentijdse evaluatie van het strategisch plan 2021-2025 plaats met de raad van toezicht.

Het bestuur en de raad van toezicht hebben geconcludeerd dat de bestaande strategie meer dan voldoende robuust is als basis om op verder te bouwen. Aandachtspunten zijn er zeker, zoals informatiebeveiliging en de adaptie van de digitalisering door medewerkers.

Internationale ontwikkelingen

Er is een gezamenlijk bewustzijn dat het belangrijk is om de ontwikkelingen vanuit de Europese Commissie actief te volgen. Dat is noodzakelijk, omdat het aantal gebieden waarop wetgeving wordt ontwikkeld groot is. Denk aan de Digital Services Act, Digital Markets Act en de Artificial Intelligence Act. Ook op andere gebieden zijn er onderwerpen waar de Europese Commissie aan werkt, zoals het veilig parkeren in parkeergarages.

Om efficiënter en effectiever te opereren, kan mogelijk de samenwerking met andere buitenlandse accreditatieinstellingen worden gezocht. Bijvoorbeeld voor het volgen van ontwikkelingen, het vinden van mogelijke aanknopingspunten voor accreditatie en aangelegenheden waar in een vroeg stadium aan de inzet van accreditatie wordt gedacht.

Dit is wat we doen en waar we voor staan

Bij de RvA handelen we bewust vanuit onze missie en visie. Met collega’s, het MT en bestuur zijn de missie, visie en het strategisch plan regelmatig onderwerp van gesprek. Met nieuwe collega’s wordt expliciet stilgestaan bij de betekenisgeving van het werk van de RvA voor de maatschappij en in het economische handelsverkeer.

Onze missie en visie

‘Burgers en bedrijven willen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van producten en diensten. Met accreditatie verrijken wij dat vertrouwen.

Dagelijks beoordelen wij de competente, consistente en onpartijdige bedrijfsuitoefening van bedrijven en instellingen. Deze bedrijven en instellingen testen, inspecteren en certificeren. Zij hebben een cruciale rol in de kwaliteit van producten en diensten. Wij doen ons werk op een deskundige, transparante en onbevooroordeelde wijze.

Met een accreditatieverklaring bevestigen wij ons vertrouwen. Dit draagt bij aan een duurzame en goed functionerende internationale samenleving met open handelsverkeer en ruimte voor innovatie’.

Strategie

Bij de RvA houden we vast aan onze organisatiestrategie. De hoofdpunten zijn:

  • We willen relevant en toekomstbestendig zijn door markt- en klantgerichter te werken en met nieuwe waarde proposities. We willen klanten helpen te leren, we werken aan een betere dienstverlening en kortere doorlooptijden.
  • Daarvoor hebben wij competente mensen en Krachtige Teams nodig. Daar investeren we in.
  • Communicatie is heel belangrijk. Het opent deuren naar (nieuwe) netwerken en vergroot de bekendheid met accreditatie.
  • We zijn ons bewust van het belang van informatieveiligheid in het kader van de belangen van onze klanten en onze reputatie.
  • We werken samen met publieke toezichthouders en beleidsdepartementen, met als doel een sterk toezichtstelsel en de versterking van de kwaliteitsinfrastructuur.

“Met accreditatie verrijken wij ieders vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten”

Interessante artikelen